nptdc title

Language »  English | Myanmar

ကြော်ငြာသင်ပုန်း

  • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့်အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး

  • Registering Property Indicator
အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်များ
ဆေးရုံ
နေပြည်တော်ဆေးရုံ(အရေးပေါ်)၄၂၀၀၉၆

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

ဇေယျာသီရိမြို့နယ်

ရွှေတွင်းကုန်းရဲစခန်း၇၅၂၃၃
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၅၀၀၁၉၉
ထုံးဖိုရဲစခန်း၅၀၀၁၉၉

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

နေပြည်တော်အမှတ်(၁)ရဲစခန်း၄၁၄၂၂၄
နေပြည်တော်အမှတ်(၂)ရဲစခန်း၄၁၄၂၂၆
နေပြည်တော်အမှတ်(၃)ရဲစခန်း၄၂၀၁၀၅
နေပြည်တော်အမှတ်(၄)ရဲစခန်း၄၁၃၅၀၇
နေပြည်တော်အမှတ်(၅)ရဲစခန်း၄၁၃၄၆၆
နေပြည်တော်အမှတ်(၇)ရဲစခန်း၄၂၀၉၃၀
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၄၁၉၁၉၉
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ပေါက်တောရဲစခန်း၄၁၉၁၉၉

ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်

ဘုရားကုန်းရဲစခန်း၄၁၇၅၅၉
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၂၂၀၆၃
ပျဉ်းမနားရဲစခန်း၂၂၅၀၄
လယ်ဝေးမြို့နယ်ရဲစခန်း၃၀၃၅၉
လယ်ဝေးမြို့နယ် အေလာရဲစခန်း၆၀၁၉၉
လယ်ဝေးမြို့နယ် သာဝတ္ထိရဲစခန်း၆၅၁၉၉
တပ်ကုန်းရဲစခန်း၇၀၆၂၅

မီးသတ်(၁၉၁)
ဗဟိုမီးသတ်စခန်း(ကွပ်ကဲရုံး)၄၂၀၀၀၅
အမှတ်(၁)မီးသတ်စခန်း၄၀၈၀၆၉
အမှတ်(၂)မီးသတ်စခန်း၄၀၃၅၆၄
အမှတ်(၃)မီးသတ်စခန်း၄၁၃၁၀၂
အမှတ်(၄)မီးသတ်စခန်း၄၁၄၀၄၀
အမှတ်(၅)မီးသတ်စခန်း၄၀၁၅၉၉
အမှတ်(၆)မီးသတ်စခန်း၄၂၁၈၄၈
အမှတ်(၇)မီးသတ်စခန်း၀၉ ၄၃၀၇၉၂၉၆
ဥတ္တရသီရိမီးသတ်စခန်း၄၁၇၀၆၉
ပုဗ္ဗသီရိအမှတ်(၁)မီးသတ်စခန်း၅၀၀၁၁၉
ပုဗ္ဗသီရိအမှတ်(၂)မီးသတ်စခန်း၀၉ ၄၃၀၇၉၂၉၅
ဒက္ခိဏသီရိမီးသတ်စခန်း၄၁၉၀၉၈
ဇေယျာသီရိမီးသတ်စခန်း၄၁၉၀၉၈
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မီးသတ်စခန်း၂၂၅၀၂၊ ၂၂၀၂၇
လယ်ဝေးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်း၃၀၃၇၄
တပ်ကုန်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်း၇၀၂၈၉

ဆေးခန်း(အထွေထွေ)နှင့်ဆေးရုံများ(နေပြည်တော်)
ကောင်းသစ်၄၃၂၃၅၈
ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၅၅၀၁၄၂၊ ၅၅၀၁၅၀
ဘောဂသိဒ္ဓိဆေးရုံ၄၃၂၃၆၁
အာယုဒီဃဆေးရုံ၄၃၂၃၄၃၊ ၀၉ ၄၃၁၁၇၀၂၀
ဥတ္တရသီရိဆေးရုံ၄၁၇၃၅၀

ဆေးခန်း(အထွေထွေ)နှင့်ဆေးရုံများ(နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား)
ကန်သာအေး၂၃၂၄၃
မြဂန္ဓမာ၂၁၁၁၃
ရေဆင်း၂၂၄၀၀
သီရိသုခဆေးရုံ၂၃၅၅၃၊ ၂၅၁၆၅
အကယ်ဒမီ၂၃၅၆၇
ဘို၂၃၆၄၆