nptdc title

Language »  English | Myanmar

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အဦများရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲရေးအတွက် အဆောက်အဦအတွင်းရှိ ရေ၊ မီး၊မိလ္လာပျက်စီးမှုများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်သို့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တင်ပြတောင်းခံ၍ ပြုပြင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ပြုပြင်ပေးသောလုပ်ငန်းများတွင်
နိုင်ငံပိုင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများနှင့် လူပျို/အပျိုဆောင်များ၏
(၁) (က) နှစ်ကာလကြာမြင့်၍ ပျက်စီးခြင်း။
( ခ ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းများကိုသာ ပြင်ဆင်ပေး ပါသည်။
(၂) (က) ပေါ့ဆလွဲမှားစွာ အသုံးပြုခြင်း။
( ခ ) ပုံမှန်ထိန်းသမ်းမှု မရှိခြင်း။
( ဂ ) စနစ်တကျသုံးစွဲမှုမရှိခြင်းများအား ပြင်ဆင်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
(၃) သုံးစွဲသူလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှုများ အာတာဝန်ရှိသူမှ ကျသင့်ငွေ ပေးလျော်စေ၍ ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်-ဝ၆၇-၄၁၄၄၂ဝ (နိုင်ငံပိုင်အိမ်ရာထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲ)။
သတ်မှတ်မူနှင့်ကိုက်ညီ၍ ပြုပြင်ပေးသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
(က) (၁) Apronနှင့်Drainကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း၊
(၂) ပြူတင်း/တံခါး ကျည်းဘောင်များ ခြစားပျက်စီးခြင်း၊
(၃) ပါကေးခြစားပျက်စီးခြင်း၊
(၄) နံရံနှင့် မျက်နှာကျက်မှရေယိုစိမ့်ခြင်း၊
(၅) မျက်နှာကျက်ပျက်စီးမိုးယိုခြင်း၊
(၆) သွပ်အမိုးပျက်စီးခြင်း၊
(၇) အမိုးမိုးယိုခြင်း
(၈) ဝရံတာသံပန်းများ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်း ။
( ခ ) ရေပေးရေး
(၁) ရေစင်တန်းကျိုးခြင်း၊
(၂) ရေတိုင်ကီကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း၊
(၃) ရေတင်ပိုက်ကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း၊
(၄) မြေစိုက်ရေလှောင်ကန် ကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း။
( ဂ ) လျှပ်စစ်မီး
(၁) ဝါယာရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း(မီတာပုံးမှ အဆောက်အဦ)၊
(၂) မော်တာကြိုးလိုင်း ဝါယာရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း။
(ဃ) မိလ္လာ
(၁) မိလ္လာပိုက်လိုင်းကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း၊
(၂) မိလ္လာကန်ကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း။

သတ်မှတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီ၍မပြုပြင်ပေးသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
(၁) တံခါး Door Lock နှင့် တံခါးဂျက်များပျက်စီးခြင်း၊
(၂) ပြူတင်းတံခါးမှန်များကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း၊
(၃) ရိုးရိုးအိမ်သာနှင့် ဘိုထိုင်အိမ်သာများ ကွဲအက်ပျက်စီးခြင်း၊
(၄) ဘိုထိုင်ခလုတ်၊ အိမ်သာရေဆွဲပုံးနှင့် ရေဆွဲကြိုးများပျက်စီးခြင်း၊
(၅) လက်ဆေးကန်များပျက်စီးခြင်း၊
(၆) Exhaust Fanများပျက်စီးခြင်း၊
(၇) ရေပိုက်ခေါင်းများ၊ ရေအဖွင့်/ပိတ်ဘားများနှင့်ရေပန်းများပျက်စီးခြင်း၊
(၈) မီးချောင်း၊ မီးလုံး၊ မီးဝိုင်းများကျွမ်းခြင်း၊ မီးခလုတ်နှင့်Socketများပျက်စီးခြင်း၊
(၉) ရေမော်တာနှင့် ရေတင် Pumps များ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးခြင်း၊
(၁၀) နေထိုင်သူပေါ့လျော့လွဲမှားစွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများ။
မှတ်ချက်။ ။ (က) အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံပိုင်အိမ်ရာ သတ်မှတ်မူနှင့်မကိုက်ညီ၍ ပြုပြင်ပေးရသော လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျမည့်ပစ္စည်းဖိုးနှင့် လုပ်အားခများကို သက်ဆိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်/ဌာနတို့မှ ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) နိုင်ငံပိုင်အိမ်ရာများတွင် မူလအဆောက်အဦနှင့် ဆက်စပ်၍ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊သီးခြားအသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းများအား ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ရ။
(က) ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ (ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်၊ အနားလေးရပ်မှကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊ လိုင်
စင်အင်ဂျင်နီယာ၏ခံဝန်ကတိများ ပြည့်စုံစွာပါရှိရမည်)၊
(ခ ) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇဝင်မူရင်း
(၁) ဥတ္တရသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိကျောက်မျက်စျေးများအတွက် ယာယီမြေစလစ်မူရင်း
(၂) သပြေကုန်း၊ ရွှေကြာပင်နှင့် ညောင်ပင်ဝိုင်းရပ်ကွက်များ(ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်)အတွက် မြေပေးမိန့် မိတ္တူ
(၃) ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေး၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်များအတွက် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅၊၁၀၆)
(၄) ပုဗ္ဗသီရိအတွက် ဂရန်မိတ္တူ(မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
(ဂ ) လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(ဃ) လျှောက်ထားသူ၏လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁)ပုံ၊
(င ) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ A-3 Size(၁)စုံ
(စ ) ၃ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အထက်ပါအချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များတင်ပြရန်-
(၁) အဆောက်အအုံ၏ခိုင်ခံ့မှုဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု(Structural Design Drawings(A3 size), Stractural Calculation(A4 size),
and Soft Copy(Model)(Structural Design တွက်ချက်ရာတွင် Myanmar National Building Code ပါထည့်သွင်းစဉ်းစား
တွက်ချက်ရမည့် Design Factor များပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်)
(၂) Design Load တွင် Gravity Load အပြင် Lateral Load (Earthquake Zone-3 နှင့် Wind Speed-80mph)ဖြင့်
အနည်းဆုံးထည့်သွင်းတွက်ချက်ပေးရမည်။
(၃) မြေခံနိုင်အား စမ်းသပ်မှု (Soil Test Report)
(ဆ) ၃ထပ်နှင့် အထက်အဆောက်အအုံများတွင် အထပ်တိုင်းအတွက် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နှင့် လှေကားပါရှိရမည်။
(ဇ) ၉ထပ်နှင့် အထက်အဆောက်အအုံများအတွက် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် နှင့် မီးဘေးလုံခြုံမှုစနစ်ကောင်းမွန်ကြောင်း
ထောက်ခံချက်ပါတင်ပြရန်။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အဦများအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးမှသာ ဆောက်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ပါက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူဆောက်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အဆောက်အဦခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)(၀၆၇-၄၁၄၂၉၇)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

(က) ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ(ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်၊ အနားလေးရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း
ထောက်ခံချက်၊လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ၏ခံ၀န်ကတိများ ပြည့်စုံစွာပါရှိရမည်)၊
( ခ) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ(၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇ၀င်မူရင်း၊
( ဂ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(ဃ) လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ
( င) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ(၁)စုံ(A3 size)
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာ၊
( ခ) မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊
( ဂ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(ဃ) မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဖြိုဖျက်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊
( င) ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဖြိုဖျက်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊
(စ) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်မှ ဖြိုဖျက်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊
( ဆ ) ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံနှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ရှိအဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ၊
( ဇ ) ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံ၏Location Plan နှင့် Layout Plan (A3 size) (လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ထိုးပါရှိရမည်)
(စျ ) အဆိုပြုအဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသောအဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည့်အကြောင်း
မြေပိုင်ရှင်နှင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာတို့၏ ၀န်ခံကတိပြုချက်။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) လျှောက်လွှာ၊
( ခ) မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊
( ဂ) လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
( ဃ) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ
(င) ပြင်ဆင်လိုသည့်အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံနှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ပုံစံ(၁)စုံ (လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ထိုးပါရှိရမည်)။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) ဌာနမှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ၊
( ခ) လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
( ဂ) မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊
(ဃ) ခွင့်ပြုထားသောအဆောက်အအုံ၏ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် မိတ္တူ၊
( င) အဆောက်အအုံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံမိတ္တူ၊
( စ) ဆောက်လုပ်ဆဲအဆောက်အအုံ၏ ရှေ့/နောက်၊ ဘယ်/ညာ ဓါတ်ပုံများ။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ (ပိုင်ရှင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ပြည့်စုံစွာ ပါရှိရမည်)
( ခ) ခွင့်ပြုထားသော အမှုတွဲမိတ္တူ၊
( ဂ) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ၊
(ဃ) အဆောက်အအုံစစ်ဆေးခ ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ၊
( င) မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား၊
( စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(ဆ) အဆောက်အအုံ၏ ရှေ့/နောက်၊ ဘယ်/ညာ ဓါတ်ပုံ(၄)ပုံ၊
( ဇ) အဆောက်အအုံစစ်ဆေးမှုနေ့စဉ်မှတ်တမ်း(Log Book)။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) ဌာနမှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ၊
( ခ) လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
( ဂ) ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊
(ဃ) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်၊
( င) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ၊
( ခ) တပ်ဆင်မည့် ကြော်ငြာဒီဇိုင်း၊
( ဂ) ဆိုင်းဘုတ်တည်နေရာပြဓါတ်ပုံနှင့်မြေပုံ။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
(က) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြလာပါက
နေပြည်တော်ကောင်စီ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တိုင်းသာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့၏ထောက်ခံချက်များ ပါရှိရမည်။
မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။
စဉ် အဆောက်အအုံအမျိုးအစား ပြောင်းလဲကောက်ခံသည့်နှုန်းထား
(၁) အထပ်နိမ့်အဆောက်အဦ (၁ စ/ပေ) ၂၀ ကျပ်
(၂) အထပ်မြင့်အဆောက်အဦ (၃)ထပ်နှင့်အထက်(၁ စ/ပေ) ၃၆ ကျပ်
(၃) ခြံစည်းရိုး (၁ ပေ) ၅၀ ကျပ်
(၄) အဆောက်အဦဖြိုဖျက်ခွင့် ၁၀ ကျပ်
  • ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်းအဆောက်အအုံစစ်ဆေးခ ပေးသွင်းခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးလွတ်ဖြင့် စစ်ဆေးခကျသင့်ငွေအတိုင်းပေးသွင်းရန်၊
  • ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ (၁)နှစ်မှ(၂)နှစ်အတွင်း အဆောက်အအုံ စစ်ဆေးခပေးသွင်းခြင်းအတွက် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် အဆောက်အဦ စစ်ဆေးခကျသင့်ငွေ၏ ၅၀ %
  • ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ (၂)နှစ်မှ(၃)နှစ်အတွင်း အဆောက်အအုံ စစ်ဆေးခပေးသွင်းခြင်းအတွက် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် အဆောက်အဦ စစ်ဆေးခကျသင့်ငွေ၏ ၁၀၀ %
  • ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ (၃)နှစ်ကျော်လွန်သည်အထိ အဆောက်အအုံစစ်ဆေးခပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုထားခြင်းအား ပယ်ဖျက်ပါမည်၊
  • ဧရိယာတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ထားခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးအဖြစ်(၁ စ/ပေ)လျှင် ၁,၀၀ဝိ/- နှုန်း၊
  • ခွင့်ပြုချက်မရရှိမှီ ကြိုတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးအဖြစ် မိသားစုနေအိမ်(၁စ/ပေ)လျှင် ၅၀ဝိ/- နှုန်း၊ စီးပွားရေး/ ကန်ထရိုက်အဆောက်အအုံများ
    (၁ စ/ပေ)လျှင် ၂၅၀ဝိ/- နှုန်း ကောက်ခံခွင့်ပြုရန်၊
  • အမြင့်ပေပိုဆောက်လုပ်ခြင်းဒဏ်ကြေးအဖြစ် (၁ပေ)လျှင် ၁၂၀,၀၀ဝိ/- နှုန်းကောက်ခံခွင့်ပြုရန်။

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်(B.C.C)(သို့မဟုတ်)လူနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားဖြင့်သတ်မှတ် ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်-

  • အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း (B.C.C)တင်ပြခြင်းအတွက် ပုံစံစစ်ဆေးခ၏ (၂၅ %)

ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ရာဇသင်္ဂဟအိမ်ရာ အမှတ်(၁)(၂)(၃)နှင့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ အထူးမြေကွက်တို့တွင် နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရန်ချထားပေး
သည့် မြေကွက်နေရာများတွင် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၁)ထပ် အဆောက်အဦသာ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။